Vrienden van Harkemase Boys

Vrienden van Harkemase Boys

Even voorstellen:

Binnen Harkemase Boys zijn er veel mensen met hele goede ideeën over activiteiten en faciliteitenom onze voetbalvereniging voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Met het oprichten vande Stichting “Vrienden van Harkemase Boys” is hiervoor een aanspreekpunt gecreëerd, die dezeplannen kan uitwerken en tot uitvoering kan brengen.

Wij steunen alle geledingen binnen onze voetbalvereniging: van de F-pupillen tot het eerste elftal,van de Maandagochtend Ploeg (MOP) tot onze supporters.

Bestuur
Anne Hamstra (Voorzitter)
Jan-Hilko Mulder (Secretaris)
Machiel Reinsma (Penningmeester)
Pieter Veenstra (Algemeen bestuurslid)
Jan-Geert Schippers (Algemeen bestuurslid)
Frans Hoekstra (Algemeen bestuurslid)
Ruurt Postma (Algemeen bestuurslid)
Jolanda de Poel (Algemeen bestuurslid)

Hoe werkt Vrienden van Harkemase Boys
Alle ideeën zijn welkom en worden serieus door het bestuur beoordeeld op (financiële) haalbaarheid.Nadat het bestuur een aangereikt idee heeft goedgekeurd, wordt gezocht naar de (financieel) meest gunstige route naar realisatie van het project. Hiervoor zoeken wij samen met onze Vrienden naar sponsors en vrijwilligers en wordt het project financieel gesteund door Vrienden van Harkemase Boys.

Middels donaties van onze – steeds groter wordende groep – Vrienden zijn er al diverse prachtige projecten gerealiseerd. Deze staan op onze site.

Waar kan ik terecht voor vragen of ideeën
Voor vragen en ideeën hebben we een ideeënbus op onze site. Je kunt ons ook rechtstreeks mailen: vriendenvan@harkemaseboys.nl . Uiteraard is het ook mogelijk om één van de bovengenoemde bestuursleden aan de mouw te trekken. Schroom dus niet om dit te doen.

Verantwoording
Met betrekking tot het financiële gedeelte wordt er volledige openheid van zaken gegeven. Wij zullen eenmaal per jaar verslag uitbrengen via onze site en/of de Algemene Ledenvergadering van Harkemase Boys.

Hoe blijven donateurs op de hoogte
Wij proberen de donateurs (en natuurlijk de potentiële donateurs) zoveel mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten door middel van de website, de tv-schermen in kantine Dyksicht, de nieuwsbrief van Harkemase Boys, social media en “Fûgelkamp Nijs”. Daarnaast zijn de bestuursleden altijd te vinden op Sportpark de Bosk.

Donateur worden van de Vrienden van Harkemase Boys
Donateurschap van de Vrienden van Harkemase Boys is mogelijk vanaf een bijdrage van € 50,- per jaar of een veelvoud daarvan. Om lid te worden vragen we je éénmalig een inschrijfformulier in te vullen. Betaling mag contant of kan via de bank worden overgemaakt. Voor zakelijke donateurs is het mogelijk een factuur te ontvangen.

Natuurlijk krijgen onze donateurs een mooie plaats in kantine Dyksicht en op de website van Harkemase Boys.