Clubblad Fûgelkampnijs

Fûgelkamp Nijs is het clubblad van de Supportersvereniging Harkemase Boys. Het clubblad wordt bij de leden aan huis bezorgd. Vaste onderdelen uit het blad zijn:

  • Van de bestuurstafel
  • Verslagen
  • Activiteiten
  • Aankondigen

Het is elke keer weer een hele opgave om voldoende kopij bij elkaar te krijgen om een leuk en volwaardig clubblad in elkaar te draaien. Het is voor ons als bestuur niet leuk om telkens weer bij elke geleding aan de mouw te moeten trekken om te vragen of ze ook een leuk verslag of bestuurlijke en/of andere mededelingen in willen leveren.  Voor de Fûgelkampnijs-redactie is het elke keer weer spannend: zullen alle bladzijden gevuld worden met leuke verhalen, verslagen e.d. of maar weer een extra kleurplaat plaatsen of kopij van internet lenen om onze clubkrant goed gevuld te krijgen.

Wij als Boys-supporters zouden juist trots moeten zijn op zo’n clubblad, dus daarom: iedereen kan meehelpen door een bijvoorbeeld een leuke anekdote of een wedstrijdverslag in te leveren! We hebben natuurlijk wel de kopijdata voor het seizoen 2012/2013 vastgesteld. Inleveren van kopij voor de laatste Fûgelkamp Nijs van het seizoen kan uiterlijk op:

Inleverdatum kopij Fûgelkamp Nijs: 13 mei 2013

Graag elke geleding vooraf aan deze datum kopij inleveren via supver@harkemaseboys.nl.