Jeugdbeleidsplan 2017/2020

Dit plan is samengesteld door een commissie met afgevaardigden vanuit het hoofdbestuur, jeugdbestuur, technische commissie, jeugdsponsorcommissie en jeugdtrainers.

De voetbalvereniging vv Harkemase Boys, en dan met name de jeugdafdeling van vv Harkemase Boys, wil graag een levendig middelpunt zijn van de sportieve activiteiten in Harkema. Een voetbalvereniging waar plezier en gezelligheid net zo belangrijk zijn als sportieve (top)prestaties. De 4 peilers (en tevens titel) van het jeugdbeleidsplan zijn dan ook “Wissichhied, Wille, Wurkje en Winne” en hierin wordt de werkwijze van de nieuwe jeugdopleiding geschetst. Aanvullend worden ook onze ambities (periode 2017-2020) beschreven rondom de voetbalschool vv Harkemase Boys.

Met een beleidsplan wordt duidelijkheid gegeven wat vv Harkemase Boys met haar jeugdleden voor ogen heeft en wat kunnen we ze bieden. Waar kiezen we als voetbalvereniging voor? Waar willen we als vereniging naar toe met de jeugdafdeling? Het jeugdvoetbalbeleidsplan geeft tevens houvast aan jeugdleiders en jeugdtrainers door middel van het beschrijven van de visie van de vereniging op het jeugdvoetbal. Daarnaast geeft het plan inzicht in de organisatiestructuur van de jeugdafdeling (en haar plaats binnen de vereniging).

Zonder inzet en motivatie van de vele vrijwillige mensen kan onze jeugdafdeling niet fungeren. Daarom is het ook van groot belang dat er een jeugdplan is, welke duidelijkheid geeft in de wensen en mogelijkheden van de vereniging. Tevens geeft het een bijdrage om de voetbalkwaliteiten te benutten en te verbeteren. Het jeugdplan moet dan ook breed gedragen worden in de hele vereniging en tot inspiratie dienen om mensen c.q. ouders te betrekken bij de vereniging. Mei ús allen binne we ien!

Het jeugdbeleidsplan kan hier gedownload en geraadpleegd worden.