Vacatures Harkemase Boys (bijgewerkt 25 juli 2014)

Het kloppende hart van iedere vereniging zijn de vrijwilligers die zich belangeloos willen inzetten voor de vereniging. Bij Harkemase Boys zijn ook iedere week vele tientallen vrijwilligers actief om alles in goede banen te leiden. Voor sommige werkzaamheden kunnen we wel een beetje hulp gebruiken.

Voor meer informatie over onderstaande vacature, kan er contact worden opgenomen met Christina Holthuis (bestuurslid Vrijwilligerszaken) of door een e-mail te sturen naar info@harkemaseboys.nl.

Hieronder een overzicht van vacante/actuele vacatures:

Secretaris vv Harkemase Boys (vanaf november 2014)
De secretaris is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijvoorbeeld door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen en is informatiebron van de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de vereniging. De secretaris is degene die ervoor zorgt dat alle informatie steeds op de goede plaats terecht komt. De secretaris is een “spin in het web” van de vereniging en is één van de kritische succesfactoren voor het functioneren van het bestuur en de vereniging als geheel.

Penningmeester vv Harkemase Boys (vanaf november 2014)
De penningmeester van het bestuur van v.v. Harkemase Boys heeft een aantal primaire aandachtsgebieden.
Hij is verantwoordelijk voor alle financiële transacties, het meerjarig financieel beleid, financiële tussenrapportages en verantwoordingsverslagen, de financiële administratie en de administratieve organisatie/interne controle.
De werkzaamheden van de penningmeester zijn gericht op het verwezenlijken van een gezond meerjarig financieel beleid, het bewaken van de financiële positie van de vereniging, het onderkennen van risico’s (o.a. beslissingen), welke een belangrijke financiële impact kunnen hebben, alsmede het treffen van beheersmaatregelen die (de gevolgen van) deze risico’s minimaliseren.

Trainer C-selectie
Met ingang van het seizoen 14/15 willen we graag op de dinsdagavonden trainingen verzorgen voor onze C-selectie. De C-selectie bestaat uit een grote groep spelers die spelen in het 3e, 4e en 5e elftal. De meeste jongens trainen 1x per week (op de donderdag) maar gezien de grootte van de groep en de wens om ook op dinsdag te kunnen trainen, willen we hier graag een trainer voor aanstellen. De trainingen zullen rond 19:30 beginnen.

Stewards
Omdat Harkemase Boys uitkomt in de Hoofdklasse C zijn we verplicht om een stewardorganisatie in te richten. Ook gezien de grote toeschouwer aantallen die tweewekelijks naar de Bosk komen, is het belangrijk om een ruimte groep stewards te kunnen inzetten. De steward zal zich dan bezighouden met alle bij de functie behorende taken en werkzaamheden teneinde de veiligheid van supportersgroepen, spelersgroepen en de openbare orde te waarborgen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met regelgeving vanuit de sportvereniging maar ook de lokale regelgeving.

Kassamedewerk(st)ers
Alle toeschouwers die tweewekelijks een wedstrijd van ons 1e elftal bezoeken, komen langs de kassa’s op sportpark De Bosk. Toeschouwers die geen lid zijn van vv Harkemase Boys, worden geacht een kaartje te kopen. Dit vindt plaats aan het begin van ons hoofdveld in een tweetal kassahokjes. We zouden dit team graag extra willen aanvullen zodat er uit een grotere groep mensen geput kan worden.