Hoe word ik lid van vv Harkemase Boys?

Goed om te lezen dat je overweegt om lid te worden van vv Harkemase Boys. Misschien heb je zelfs al een proeftraining meegedaan. Wij zijn een club met een rijke historie en zeker een club waar prestatie en plezier hand in hand gaan. Ons 1e elftal speelt in de Derde Divisie, het Harkemaster 2e elftal speelt op het hoogste amateurniveau in Nederland en ons damesteam is bezig met een opmars. Daarnaast hebben we ook een grote groep recreatieve voetballers, ruim 200 jeugdleden (meisjes en jongens) en sinds kort een fanatiek G-team. vv Harkemase Boys staat dus garant voor maximaal spelplezier en unieke topprestaties!

Vanaf het seizoen 2016/2017 zal vv Harkemase Boys weer een eigen jeugdopleiding gaan inrichten. Deze jeugdopleiding wordt een prachtige mix tussen plezier en prestatie. Ambitieuze en veelal gediplomeerde trainers zullen onze jeugdleden een sportief en plezierig klimaat bieden bij één van de meest roemruchte en unieke amateurclubs in Nederland. De vele vrijwilligers (scheidsrechters, trainers, leiders en andere kaderleden) zorgen ervoor dat de sport op een verantwoorde manier uitgeoefend kan worden. vv Harkemase Boys is tevens een erkend “leerbedrijf” voor beginnende trainers die, onder begeleiding van de ervaren coaches binnen de club, opgeleid worden tot een gediplomeerd voetbaltrainer.

Om lid te worden van vv Harkemase Boys, dienen de onderstaande 3 stappen te worden doorlopen.


STAP 1 : Invullen en inzenden/inleveren inschrijfformulier

Om lid te worden van vv Harkemase Boys kan het inschrijfformulier (downloaden via de website of afhalen in de kantine) worden ingevuld en worden opgestuurd naar ledenadministratie@harkemaseboys.nl of worden ingeleverd in de kantine. Digitaal (en nog eenvoudiger) inschrijven kan via deze link. Mark de Haan en Pieter van der Woude (ledenadministratie vv Harkemase Boys) zullen dit formulier hierna in behandeling nemen.

Vergeet niet om bepaalde vragen en/of aandachtspunten aan te geven. Bijvoorbeeld: Mocht een kind graag met bepaalde vriendjes/vriendinnetjes willen samenspelen, dan kan dit worden aangegeven. Bij het indelen van de jeugdteams zal hier dan (indien mogelijk) rekening mee worden gehouden.


STAP 2 : vv Harkemase Boys zorgt voor inschrijving/overschrijving bij KNVB

Nieuwe leden worden door vv Harkemase Boys ingeschreven bij de KNVB. Indien een lid nog actief is voor een andere vereniging, dan zal de ledenadministratie van vv Harkemase Boys geheel zorg dragen voor de overschrijving. Via het geautomatiseerde Sportlink-systeem vraagt vv Harkemase Boys de overschrijving aan bij de KNVB.

De huidige voetbalvereniging waarvan een speler lid is, zal automatisch door de KNVB op de hoogte worden gesteld van de overschrijving. In sommige gevallen is het raadzaam om het lidmaatschap bij de huidige vereniging persoonlijk en/of schriftelijk op te zeggen. Dit om te voorkomen dat de overschrijving, om uiteenlopende redenen (bijv. nog te betalen contributies), door de huidige vereniging niet wordt goedgekeurd, zonder dat men hier zelf soms van op de hoogte is.

Afhankelijk van de leeftijd en soms ook het (hoogst genoten) competitie-niveau waaraan de speler het lopende seizoen heeft deelgenomen, wordt bepaald of de overschrijving per direct kan plaatsvinden of dat deze aan het einde van het voetbalseizoen (uiterlijk 15 juni) kan worden doorgevoerd. Bij vragen over de ingangsdatum van deze (tussentijdse) overschrijvingen kan te allen tijde contact worden opgenomen met de ledenadministratie via ledenadminstratie@harkemaseboys.nl.


STAP 3 : (Tussentijds) Lid geworden van vv Harkemase Boys, en nu?

Vanuit de club zal contact worden opgenomen met (de ouders van) het nieuwe lid. Er zal een afspraak worden gepland tussen het nieuwe lid en de technisch coördinator van de betreffende leeftijdscategorie (pupillen t/m senioren). Tijdens deze afspraak wordt een welkomstpakket overhandigd met daarin allerhande nuttige informatie over de voetbalvereniging. Tevens wordt besproken welke eerste stappen er worden genomen op het gebied van training en wedstrijden. Het kan voorkomen dat er een nieuwe pasfoto zal worden gemaakt voor de ledenpas. “Wolkom by de Boys!”

De actuele contributies en betaalmogelijkheden van vv Harkemase Boys staan vermeld op de website.