Ereleden

Harkemase Boys kent een erevoorzitter, vijf ereleden en twaalf leden van verdienste.

 

 

Erevoorzitter

Hendrik Storm (foto) In herinnering
 

Ereleden

Sijtze van der Weij In herinnering
Tjip van der Bij In herinnering
Wietze Veenstra
Anne van der Ploeg
Hendrik van der Ploeg  In herinnering
Pieter de Haan
 

Leden van verdienste

Bauke Haarsma In herinnering
Jan Postma
Wobbe Bouma  In herinnering
Jelte Boetes
Fokke Veenstra  In herinnering
Pieter Spinder
Harm van der Woude
Yde Prins
Harm Nicolai
Albert Holthuis
Jan Oosterhoff
Oeds van der Meer
Berend Zuidema
Uilke Veenstra
Anne de Haan
Appie van der Veen
Nico de Vries  In herinnering
Pieter Hamstra
Tiete Hamstra