Ledenvergadering op vrijdag 13 december

Geplaatst op 2 december 2019 | Algemeen

Op vrijdag 13 december 2019 om 20:00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in kantine Dyksicht. Hieronder de agenda :

AGENDA

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen vorige ALV (opvraagbaar via secretaris)
 • Jaarverslag seizoen 2018-2019 (opvraagbaar via secretaris)
 • Bestuur mededelingen
 • Statuten wijziging
 • Bestuursverkiezingen

 

KORTE PAUZE

 • Financieel jaarverslag 2018-2019
 • Verslag kascommissie en benoeming commissie
 • Begroting 2019-2020
 • Overige zaken
 • Rondvraag en sluiting

 

Beleidsvragen en kandidaten (met minimaal 10 handtekeningen vanuit de leden) voor de bestuursfuncties dienen schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat tot uiterlijk 10 december 2019.

Heeft u vragen voor de rondvraag dan willen wij u de mogelijkheid bieden deze vooraf kenbaar te maken aan het bestuur door deze te zenden aan secreratis@harkemaseboys.nl

Gebruik Facebook om te reageren...

Deel De Boys met je vrienden...

Comments are closed.