Voorlopige indeling jeugdteams 2019/2020

Geplaatst op 1 juli 2019 | Algemeen, Jeugd

Voorlopige teamindelingen
De voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen zijn alweer begonnen. We mogen ons als vereniging wederom verheugden op 30 nieuwe jeugdleden. Eén van de meest belangrijke onderdelen van de voorbereiding zijn de voorlopige teamindelingen. We merken inmiddels dat veel spelers maar ook ouders hier reikhalzend naar uitkijken. De vele personen die hierbij betrokken zijn, hebben de afgelopen periode weer veel tijd geïnvesteerd in deze indelingen en dit zorgt ieder jaar weer voor een complexe puzzel en de nodige hoofdbrekens bij deze vrijwilligers.

Werkwijze en aandachtspunten
Er zijn 6 (leeftijd)coördinatoren die per leeftijdsgroep, samen met trainers en leiders, evalueren en overleg voeren over het afgelopen en naderende seizoen. Aan het eind wordt deze input samengevoegd en gekneed tot de teamindelingen. Wat zijn de aantallen per leeftijdsgroep voor het volgende seizoen? Zijn er ook nieuwe spelers die zich hebben aangemeld? Hoe verhouden de nieuwe/jongere spelers zich tot de spelers die blijven in een bepaalde leeftijdsgroep? Wie voetbalt/speelt graag met wie? Zijn er wellicht nog andere factoren die een rol spelen? Kortom: veel vragen waarover intensief en integer overleg wordt gevoerd.

Er wordt gewerkt op basis van het jeugdbeleidsplan, dit is en blijft de rode draad binnen onze jeugdafdeling. Daarbij kan er gelukkig geleund worden op ontzettend veel (gediplomeerde) voetbalervaring onder ons jeugdkader en daar wordt dan uiteraard ook dankbaar gebruik van gemaakt. Er zijn een paar aandachtspunten die we voor ons zelf hebben geformuleerd en graag met jullie willen delen:

  • Jeugdteams helpen elkaar daar waar nodig. Dat is de kracht van onze mooie vereniging! Het is aan trainers en leiders om hier op een deskundige en overwogen manier invulling aan te geven. Het kan soms voorkomen dat er op een alternatief tijdstip wordt gevoetbald waardoor een ander team kan worden ondersteund.
  • Er wordt getracht maximale objectiviteit te waarborgen in het samenstellen van de teams. Bij lastige situaties wordt de jeugdcoördinator ingeschakeld om moeilijke keuzes, in goed overleg en goed onderbouwd, definitief te maken. Daar waar nodig en mogelijk worden sommige spelers bewust en soms vanwege bijzondere omstandigheden in een hogere of lagere leeftijdscategorie geplaatst.
  • Er zijn nog vacatures voor leiders bij enkele teams en er zijn ook wekelijks veel (club)scheidsrechters nodig. Tijdens de infoavond (begin nieuw seizoen) zal er wederom een dringend beroep op ouders worden gedaan om een steentje bij te dragen binnen de vereniging. Anders kan er in sommige gevallen niet gevoetbald worden en dat willen we graag voorkomen.
  • Bij de nieuwe indelingen staan de trainers, daar waar mogelijk, benoemd. De teamleiders volgen in een later stadium omdat dit ook deels te maken heeft met de indelingen uiteraard. Immers papa’s en mama’s willen graag bij hun eigen kind(eren) aanwezig kunnen zijn. Mochten ouders zich aan willen melden als leider, dan kan dit via het e-mailadres jeugdbestuur@harkemaseboys.nl.
  • Ons G-team ontbreekt op dit overzicht, omdat deze samenstelling sterk wisselt. Uiteraard kunnen we ook in het komende seizoen 2019/2020 volop genieten van dit prachtige team en zullen zijn periodiek ook kleine toernooi-vormen gaan spelen tegen andere G-teams.
  • Reageren op deze indelingen kan schriftelijk via het e-mailadres jeugdbestuur@harkemaseboys.nl. Per reactie zal worden besloten of en op welk tijdstip er vervolgoverleg wenselijk is.

Nog enkele opmerkingen

  • De jeugdafdeling heeft in de afgelopen weken ca. 30 leden mogen verwelkomen. Dit volgt op de gezonde groei van vorig seizoen; een prachtige ontwikkeling voor vv Harkemase Boys.
  • Er wordt het komend seizoen nog meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per leeftijdscategorie teams in te schrijven. Met name in de onderbouw is dit van toepassing.
  • De meidenteams van MO17 zijn nog niet ingedeeld. Ook hier zal de voorbereidingsperiode voor gaan dienen om te komen tot een indeling.
  • In de bovenbouw kunnen vanaf JO13 t/m JO17 twee elftallen worden gevormd. In veel van deze gevallen is er voor gekozen om de aantallen nog niet evenredig te verdelen. Er komen soms nieuwe spelers bij waarvan nog niet goed kan worden ingeschat in welk team deze spelers het beste kunnen instromen. De voorbereiding wordt dan ook gebruikt om deze teams nog beter in balans te brengen gedurende deze eerste weken.

De voorlopige indelingen zijn te raadplegen via deze link.

Gebruik Facebook om te reageren...

Deel De Boys met je vrienden...

Comments are closed.