Agenda Algemene Ledenvergadering 14 december

Geplaatst op 3 december 2018 | Algemeen

Op vrijdag 14 december 2018 om 20:00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in kantine Dyksicht. Hieronder de agenda :

AGENDA

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen vorige ALV (opvraagbaar via secretaris)
 • Jaarverslag seizoen 2017-2018 (opvraagbaar via secretaris)
 • Bestuursmededelingen
 • Bestuursverkiezingen
  • Aftredend en niet herkiesbaar :
   • Piet Zijlstra
   • Adams Sarkodie
   • Jan Oosterhof
  • Toetredend:
   • TC en veiligheidszaken Max Nicolai
   • Algemeen en wedstrijdsecretaris Jacqueline Dam
   • Facilitaire zaken Pieter Hamstra

KORTE PAUZE

 • Financieel jaarverslag 2017-2018
 • Verslag kascommissie en benoeming commissie
 • Begroting 2018-2019
 • Overige zaken
 • Rondvraag en sluiting

Gebruik Facebook om te reageren...

Deel De Boys met je vrienden...

Comments are closed.