VOORLOPIGE INDELINGEN JEUGDTEAMS SEIZOEN 2018/2019

Geplaatst op 19 juni 2018 | Algemeen, Jeugd

Voorlopige teamindelingen

Uiteraard zijn de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen alweer begonnen. We mogen ons als vereniging wederom verheugen op een sterke toename van het aantal jeugdleden. Eén van de meest belangrijke onderdelen van de voorbereiding zijn de voorlopige teamindelingen. We merken dat veel spelers maar ook ouders hier reikhalzend naar uitkijken. De vele personen die hierbij betrokken zijn, hebben de afgelopen periode weer veel tijd geïnvesteerd in deze indelingen en dit zorgt ieder jaar weer voor een complexe puzzel en de nodige hoofdbrekens bij deze vrijwilligers.

Werkwijze en aandachtspunten

Er zijn 6 (leeftijd)coördinatoren die per leeftijdsgroep, samen met trainers en leiders, evalueren en overleg voeren over het afgelopen en naderende seizoen. Aan het eind wordt deze input samengevoegd en gekneed tot de teamindelingen. Wat zijn de aantallen per leeftijdsgroep voor het volgende seizoen? Zijn er ook nieuwe spelers die zich hebben aangemeld? Hoe verhouden de nieuwe/jongere spelers zich tot de spelers die blijven in een bepaalde leeftijdsgroep? Wie voetbalt/speelt graag met wie? Zijn er wellicht nog andere factoren die een rol spelen? Kortom: veel vragen waarover intensief en integer overleg wordt gevoerd.

Er wordt gewerkt op basis van het jeugdbeleidsplan, dit is en blijft de rode draad binnen onze jeugdafdeling. Daarbij kan er gelukkig geleund worden op ontzettend veel (gediplomeerde) voetbalervaring onder ons jeugdkader en daar wordt dan uiteraard ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Er zijn een paar aandachtspunten die we voor ons zelf hebben geformuleerd en graag met jullie willen delen:

  • Jeugdteams helpen elkaar daar waar nodig. Dat is de kracht van onze mooie vereniging! Het is aan trainers en leiders om hier op een deskundige en overwogen manier invulling aan te geven. Het kan soms voorkomen dat er op een alternatief tijdstip wordt gevoetbald waardoor een ander team kan worden ondersteund.
  • Er wordt getracht maximale objectiviteit te waarborgen in het samenstellen van de teams. Bij lastige situaties wordt de jeugdcoördinator ingeschakeld om moeilijke keuzes, in goed overleg en goed onderbouwd, definitief te maken. Daar waar nodig en mogelijk worden sommige spelers bewust en soms vanwege bijzondere omstandigheden in een hogere of lagere leeftijdscategorie geplaatst.
  • Er zijn nog vacatures voor leiders bij enkele teams en er zijn ook wekelijks veel (club)scheidsrechters nodig. Tijdens de infoavond (begin nieuw seizoen) zal er wederom een dringend beroep op ouders worden gedaan om een steentje bij te dragen binnen de vereniging. Anders kan er in sommige gevallen niet gevoetbald worden en dat willen we graag voorkomen.
  • Bij de nieuwe indelingen staan de trainers, daar waar mogelijk, benoemd. De teamleiders volgen in een later stadium omdat dit ook deels te maken heeft met de indelingen uiteraard. Immers voetbalpapa’s willen graag bij hun eigen kind(eren) aanwezig kunnen zijn.
  • Ons G-team ontbreekt op dit overzicht, omdat deze samenstelling sterk wisselt. Uiteraard kunnen we ook in het komende seizoen 2018/2019 volop genieten van dit prachtige team.
  • Reageren op deze indelingen kan schriftelijk via het e-mailadres jeugdbestuur@harkemaseboys.nl. Per reactie zal worden besloten of én op welk tijdstip er vervolgoverleg wenselijk is.

De teams…

We nemen jullie graag even mee in de teamopbouw van dit komend seizoen. Los van de “gezonde” aanwas onder de veelal O7 en O9 leden, is de jeugdafdeling in de afgelopen weken met ca. 25 leden gegroeid. Mede de groei van de meisjesafdeling is hier de grootste oorzaak van. Een prachtige ontwikkeling voor vv Harkemase Boys. We groeien richting de 220 actieve voetballers/voetbalsters waarbij we het G-team, omdat zij niet meespelen in competitieverband, even buiten beschouwing laten. Het aantal van 250 jeugdleden komt in zicht!

O7

Op dit moment zijn er ca. 15 jongens en meisjes die vanaf volgend seizoen gaan spelen in partijvorm bij de O7. Deze teams spelen kleine toernooien, veelal in de regio. Er worden bewust nog geen indelingen gemaakt, dit gaan we even rustig bekijken allemaal bij aanvang van het nieuwe seizoen. Eén van de trainers zal Erich Jongeling zijn, tot enkele weken terug lid van onze A-selectie. Aan voetbalkennis dus geen gebrek.

O9

In deze leeftijdscategorie zijn de spelers en speelsters gelijkmatig verdeeld over de drie teams. Alle teams zullen beginnen in de 4e klasse en vanuit hier gaan we rustig bekijken wat de mogelijkheden zijn. Sowieso zullen Erich Jongeling, Frans Hoekstra en Fokke Biesma de trainingen gaan verzorgen voor deze teams.

O10

We starten dit jaar ook met een O10 team. Dit betreft een competitie waarin 6 tegen 6 wordt gespeeld. Op dit moment is nog niet bekend in welke klasse dit team uit zal gaan komen. We hebben hier nog geen trainer voor kunnen vinden.

O11

Er gaan het komend seizoen 3 O11 teams de weide in. In deze leeftijdscategorie speelt de O11-1 in de 1e klasse, de O11-2 in de 3e klasse en de O11-3 in de 4e klasse. De trainers bij deze teams zijn Jan van der Bij, Willem van Kammen en Sikke Zuidema.

O12

Volgend seizoen zal er gestart worden met een O12 team. Dit team speelt op een half voetbalveld 8 tegen 8. Dit team bestaat uit eerstejaars spelers die over zijn gekomen vanuit de O11. Bennie Hoekstra wordt trainer van dit team en de klasse is nog niet bekend op dit moment.

O13

Bij de O13 zullen het komend seizoen twee teams in actie komen. De O13-1 gaat met 13 spelers, onder leiding van Alwin Kooistra, wederom proberen een mooi resultaat neer te zetten. De O13-2 zal met 12 spelers uitkomen in de 3e klasse. Voor dit team zijn we nog op zoek naar een trainer.

MO15

Dit seizoen zullen we, in tegenstelling tot vorig seizoen, weer met een MO15 elftal uitkomen in de competitie. Trainer van MO15 is Jos Miedema. Het team zal hoogstwaarschijnlijk uitkomen in de 1e klasse. Daar waar nodig zullen de O15 en O17 teams elkaar ondersteunen.

O15

Net als vorig seizoen, zullen er ook dit seizoen twee teams uitkomen in de O15 categorie. De onderlinge verschillen in deze groep zijn klein en dus is het de bedoeling om deze teams tegelijkertijd en daar waar mogelijk samen te laten trainen. Er is besloten om de O15-1 eerst iets groter te houden qua aantal spelers. Dit zal in het begin van het seizoen een kleiner aantal worden waarbij nog enkele spelers van O15-1 aan zullen sluiten bij O15-2.

De O15-1 zal uitkomen in de 1e klasse waarbij trainer Renze (sinds kort in het bezit van UEFA Youth 3 diploma) samen met Remco van der Ploeg de leiding zal hebben. De O15-2 zal uitkomen in de 3e klassen en wordt begeleid door Dirk Demmink en Richard van der Donk.

MO17

De MO17-1 zal onder leiding van Jos Miedema en Klaas Kremer uitkomen in de landelijke divisie. Dit team bestaat uit 15 speelsters. De MO17-2 (12 speelsters) zal ook worden getraind door Jos Miedema en uitkomen in de 1e klasse. Daar waar nodig zullen de O15 en O17 teams elkaar ondersteunen.

O17

De nieuwe trainer Theo Elzinga (UEFA Youth 3) zal het nieuwe seizoen met O17-1 (14 spelers) uitkomen in de 1e klasse. We hebben goede hoop dat we binnenkort ook de nieuwe trainer van O17-2 kunnen presenteren. Dit team zal uitkomen in de 3e klasse.

O19

Het O19 team komt het komende seizoen met 16 spelers, onder leiding van Kevin Wijnsma, uit in de 2e klasse.

De voorlopige indelingen zijn te raadplegen via deze link.

Gebruik Facebook om te reageren...

Deel De Boys met je vrienden...