Harkemase Boys zet vol in op meisjes- en damesvoetbal

Geplaatst op 13 april 2018 | Algemeen, dames

De Oranje Leeuwinnen hebben de afgelopen zomer een geweldige prestatie geleverd door voor het eerst de Europese titel te veroveren! Mede hierdoor is het enthousiasme onder
het damesvoetbal sterk toegenomen, zo ook bij vv Harkemase Boys.

Ook binnen onze vereniging spelen al vele jaren de dames en zij zijn langzamerhand uitgegroeid tot een hecht vriendenteam en zorgen voor de juiste atmosfeer in onze
kantine. Het aantal dames- en meisjes leden is het afgelopen seizoen (wederom) met 10% toegenomen en de verwachting is dat dit aantal zal toenemen. Op dit moment zijn 77
meisjes en dames als spelend lid actief binnen de vereniging.

In de afgelopen maanden is er achter de schermen volop gewerkt aan de plannen om het dames- en meisjesvoetbal binnen onze vereniging te versterken en te verbreden. Er zijn
een aantal betrokken vrijwilligers bereid gevonden om zitting te nemen in de nieuwe damescommissie. Deze damescommissie zal, in samenwerking met alle geledingen, per
direct invulling geven aan de ambities die we als club hebben. De damescommissie bestaat op dit moment uit Jolanda de Poel, Kevin Wijnsma, Fenna van der Wiel, Sietse
van der Weij, Jan Geert Schippers, Erich Jongeling en Martine Veenstra. De commissie zal de komende periode ondersteund worden door leden van het hoofd- en jeugdbestuur én
uiteraard speelsters uit het huidige damesteam.

“Te lang hebben we de prettige aanwezigheid van dames en meisjes als vanzelfsprekendheid gezien. Hier is eigenlijk nooit echt de extra aandacht aan gegeven die het in deze fase verdient” aldus Piet Zijlstra van het hoofdbestuur. Leeftijdscoördinator van de meisjes, Jan-Geert Schippers, vult aan “We beseffen ons dat er nog veel te winnen valt op het gebied van dames- en meisjesvoetbal en we willen hier dan ook graag werk van maken”.

Enkele weken terug is vv Harkemase Boys benaderd door de damescommissie van VIOD uit Driesum met het verzoek om te onderzoeken of een samenwerking mogelijk zou zijn. Hieruit is naar voren gekomen dat de vereniging VIOD om uiteenlopende redenen, geen enkele medewerking wilde verlenen aan welk samenwerkingsverband dan ook.

De dames (DA1) en meiden (JO15-1) hebben vervolgens op eigen initiatief aangegeven bij VIOD weg te zullen gaan en zich aan te sluiten bij Harkemase Boys. Daarna zijn gesprekken gevoerd met oud-Harkemase Boys trainer Jos Miedema om te bekijken op welke manier de ambities van Harkemase Boys gestalte kunnen worden gegeven.

“Ik kijk er naar uit om de ideeën van Harkemase Boys verder uit te werken waarbij we oog hebben en houden voor alle speelsters binnen de vereniging. Een prachtige uitdaging en
een mooi moment om terug te keren bij deze mooie vereniging.”

Met ingang van het volgend seizoen zal Jos Miedema (voorheen trainer B-selectie) als trainer én technisch coördinator actief zijn binnen de de vereniging en verantwoordelijk worden voor het technische beleid bij de dames/meisjes. Jos zal tevens het voortouw nemen in het opzetten van een regionale meisjesvoetbalschool. Met behulp van de damescommissie zullen de voorwaarden en faciliteiten rondom het dames/meisjesvoetbal verder worden verbeterd.

De reeds gepresenteerde nieuwbouwplannen zijn al op deze ambities afgestemd en er is volop overleg met de betrokken instanties om te onderzoeken op welke wijze de komende
periode kan worden overbrugd. Het is duidelijk dat de huidige veldbezetting en het huidige aantal kleedkamers niet ingericht is op de huidige groei die onze vereniging
doormaakt.

Gebruik Facebook om te reageren...

Deel De Boys met je vrienden...

Comments are closed.