Ledenvergadering op vrijdag 8 december

Geplaatst op 6 december 2017 | Algemeen

Op vrijdag 8 december 2017 om 20:00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in kantine Dyksicht. Hieronder de agenda :

  • Opening
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Notulen vorige ALV (opvraagbaar via secretaris)
  • Jaarverslag seizoen 2016-2017 (opvraagbaar via secretaris)
  • Bestuursmededelingen
  • Bestuursverkiezingen

KORTE PAUZE

Financieel jaarverslag 2016-2017
Verslag kascommissie en benoeming commissie
Begroting 2017-2018
Overige zaken
Rondvraag en sluiting

Beleidsvragen en kandidaten (met minimaal 10 handtekeningen vanuit de leden) voor de
bestuursfuncties dienen schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat tot uiterlijk 4 december
2017.
Heeft u vragen voor de rondvraag dan willen wij u de mogelijkheid bieden deze vooraf kenbaar te
maken aan het bestuur door deze te zenden aan secreratis@harkemaseboys.nl

 

Gebruik Facebook om te reageren...

Deel De Boys met je vrienden...

Comments are closed.